Wojtuś – Zuch, walczący o lepsze jutro!

Wojtuś urodził się w 2017 roku. Gdy miał 22 miesiące zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.Wojtuś jest pogodnym dzieckiem. Jednak wraz z rozwojem ujawniają się kolejne trudności głównie w obszarze umiejętności przyswajania i uczenia się.  W bardzo małym stopniu nawiązuje kontakt wzrokowy oraz ma bardzo dużą wybiórczość pokarmową i problemy ze snem.…

Marcel Bała -Osamotniony wśród kochających!

Marcel ma autyzm wczesnodziecięcy. To choroba powodująca zaburzenia w rozwoju, która ujawnia się w ciągu trzech pierwszych lat życia. Jednak bardzo trudno ją zdiagnozować. Od dzieciństwa, pomimo opieki i miłości rodziców czuł się trochę osamotniony i wyobcowany ze społeczeństwa. U dziecka występują zachowania trudne: agresywne i autoagresywne.  Przede wszystkim, mimo prowadzonych terapii u Marcela występuje…