Marcel Bała -Osamotniony wśród kochających!

przez admin

Marcel ma autyzm wczesnodziecięcy. To choroba powodująca zaburzenia w rozwoju, która ujawnia się w ciągu trzech pierwszych lat życia. Jednak bardzo trudno ją zdiagnozować. Od dzieciństwa, pomimo opieki i miłości rodziców czuł się trochę osamotniony i wyobcowany ze społeczeństwa.

U dziecka występują zachowania trudne: agresywne i autoagresywne.  Przede wszystkim, mimo prowadzonych terapii u Marcela występuje brak samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, poruszania się i komunikowania z otoczeniem. Wymaga całodobowej opieki osoby dorosłej, stałego leczenia, terapii i rehabilitacji.

Ponadto choruje na atopowe zapalenie skóry, liczne alergie wymaga diety: bez mleka, bez cukrowej.

Podstawową rolę w leczeniu autyzmu odgrywa wielowymiarowa terapia poznawczo-behawioralna czy trening umiejętności społecznych.

Specjalistyczna pomoc w leczeniu farmakologicznym zmniejsza natężenie autyzmu (objawy t.j:  lęk, natręctwa, agresje) 

To wszystko wymaga czasu i ogromnych nakładów.

Niestety Autyzmu dziecięcego całkowicie wyleczyć po prostu się nie da! Dzięki codziennej  pracy i terapii lepsze może być w przyszłości jego funkcjonowanie w codziennym świecie.

Dlatego prosimy o wsparcie, które pomoże zapewnić Marcelowi środki na terapie.

Przekaż swój 1% lub darowiznę z dopiskiem „dla MARCELA”