Wojtuś – Zuch, walczący o lepsze jutro!

przez admin

Wojtuś urodził się w 2017 roku. Gdy miał 22 miesiące zdiagnozowano u niego autyzm wczesnodziecięcy oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
Wojtuś jest pogodnym dzieckiem. Jednak wraz z rozwojem ujawniają się kolejne trudności głównie w obszarze umiejętności przyswajania i uczenia się.  W bardzo małym stopniu nawiązuje kontakt wzrokowy oraz ma bardzo dużą wybiórczość pokarmową i problemy ze snem. Jest chłopcem bardzo ruchliwym. Wojtuś nie posługuje się mową, ma zaburzenia integracji sensorycznej, nadwrażliwość na dźwięki, dotyk, zaburzenia czucia głębokiego oraz problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową. 

Wojtuś już teraz potrzebuje intensywnej wielowymiarowej terapii pedagogicznej, psychologicznej w szczególności systematycznych zajęć ogólnorozwojowych, w tym logopedycznych oraz terapii SI. 

Wojtuś wymaga ciągłej pomocy ze strony osoby dorosłej oraz pracy terapeutycznej mającej na celu pomóc mu w byciu samodzielnym i nabywaniu nowych umiejętności. 

Dlatego prosimy o wsparcie, które pomoże zapewnić Wojtusiowi środki na terapie.

Przekaż swój  1% lub darowiznę z dopiskiem „ dla Wojtusia”