JAK POMÓC? To proste…

Wierzymy w ludzi, dla których “dziękuję” i satysfakcja z niesienia pomocy, jest wystarczającym powodem, by działać. Jesteśmy po to, by razem z Tobą nieść pomoc dzieciom i rodzinom, którzy swoje życie utożsamiają z bezsilnością. To właśnie dzięki świadomemu, aktywnemu działaniu możemy żyć w lepszym świecie.

Ideą Fundacji

Jest indywidualne pochylenie się nad każdym problemem drugiego człowieka. Pieniądze nie zawsze są rozwiązaniem, czasem konieczne jest dobre słowo i pomoc osobie potrzebującej.

Podopieczni Fundacji czekają na wsparcie
Pomagajmy im regularnie

Zdecyduj jak pomóc:

  1. Przekazując jednorazową darowiznę
  1. Definiując na swoim koncie stałe zlecenie choćby symbolicznej wpłaty
  2. W tym roku staliśmy się organizacją pożytku publicznego.
    Aby przekazać 1% należy wpisać nasz nr konta ING 5 1050 1100 1000 0090 3091 4833 wpisując w tytule NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

Pamiętaj, że dzięki Twojemu stałemu wsparciu jesteśmy w stanie zaplanować nasze działania.

Przeznaczając dowolną kwotę pamiętaj, że na koniec roku możesz odliczyć ją od podatku. Osoby fizyczne mogą odliczyć do 6%, natomiast osoby prawne nawet do 10% (Ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1.)

Wpłaty można przekazywać na konto fundacji:

Fundacja Mój Sen ING BŚ 55 1050 1100 1000 0090 3091 4833