Nasi podopieczni

Nasi Podopieczni borykają się z wieloma poważnymi chorobami a przy tym są niesamowicie dzielni i wytrwali w swoich staraniach o lepsze zdrowie i życie – możemy uczyć się od nich silnej woli i wytrwałości.

Walka z chorobą

Nasi Podopieczni walczą z opóźnieniami rozwoju psycho-ruchowego, afazją, chorobami neurologicznymi, spektrum autyzmu, wadami rozwojowymi mózgu – polimikrogyrią imitująca pachygyrię , czyli drobnozakrętowatością, SMA (rdzeniowym zanikiem mięśni). 

Na co dzień

Na co dzień muszą zmagać się z mózgowym porażeniem dziecięcym, złożonymi wadami serca, rzadkim zespołem genetycznym CHARGE, na który składają się między innymi wada serduszka, niedosłuch, wada wzroku, rozszczep podniebienia miękkiego i stopka końsko-szpotawa.

Bohaterowie

Niestety to nie wszystko.. nasi Bohaterowie zmagają się do tego jeszcze z rozszczepami podniebienia, laryngomalacją, hipoplazją dolnej części robaka móżdżku, obniżonym napięciem mięśniowym, zespołem Brucka, zaburzeniami integracji sensorycznej, zespołem Angelmana, nadwrażliwością na dźwięki, dotyk, zaburzeniami czucia głębokiego oraz problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Rehabilitacje

Nasi Podopieczni rehabilitują się metodą Vojty, NDT Bobath, masażami, terapiami zajęciowymi, hipoterapią, spotkaniami ze wspaniałymi specjalistami z zakresu logopedii, terapii SI, foniatrami, psychologami, fizjoterapeutami.

 

Pomóżmy im, aby każdy ich dzień był krokiem do przodu dla ich zdrowia i lepszego życia na co dzień.

Jak możesz pomóc

To Ty, nasz Darczyńco jesteś SERCEM Fundacji. Razem możemy zrobić naprawdę sporo dobrego!

Twoja pomoc przyniesie dużo uśmiechu i radości!

JAK POMAGAMY ?

NA CZYM POLEGA NASZA PRACA

Zakup sprzętu medycznego

Zrefundujemy zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania.

Zbiórka internetowa

Utworzymy dla Ciebie zbiórkę w Internecie.

Zaangażowanie środkowiska

Zwerbujemy lokalne środowisko do pomocy. Zorganizujemy zbiórkę w Twojej okolicy.


Nagłośnienie Twojej sytuacji

Napiszemy o Twojej sytuacji na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Przygotujemy potrzebne materiały reklamowe – plakaty, ulotki.

Kontakt z Darczyńcami

Skontaktujemy się z Darczyńcami pozyskując wpłaty.

Finansowanie leczenia

Pokryjemy Twoje koszty leczenia lub rehabilitacji.

JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.

JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.

JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.

JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.