Opieka Wytchnieniowa – zadanie w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami  i ich rodzin. Zajęcia prowadzone w bloku 6 godzin dziennie dla każdego dziecka przez 14 dni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trakcie turnusu odciążającego prowadzone są m.in.: ćwiczenie uwagi, pamięci i koncentracji słuchowej, usprawnianie artykulacji, wypowiadania się miedzy innymi aktywnego treningu słuchowego wg Warnkego oraz Trening Neuroflow.

Forma zajęć: terapeutyczne -komunikacji i rehabilitacji społecznej TUS,  ćwiczenia manualno –rysunkowe, -masaż/taktylny, integracji i koordynacji ruchowej na sali integracji sensorycznej             zajęcia relaksacyjne i wyciszające, wyjścia do miejsc publicznych.

Znajdź nas na:

Facebook

Ostatnie posty

WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniu 8.07.2024 nasi Podopieczni uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Program warsztatów ekologicznych: .Ochrona i zwiększenie populacji zapylaczy oraz znaczenie pszczół miodnych .Produkty pszczele .„Chlebek z

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Opieka Wytchnieniowa – zadanie w zakresie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami  i ich rodzin. Zajęcia prowadzone w bloku 6 godzin dziennie dla każdego dziecka przez

Upowszechnianie kultury góralskiej 14.05.2024

 Góralskie tradycje to niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe. W gazdówce osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyły w prelekcjach na temat tradycyjnego kulturowego wypasu w Karpatach (wypas ok. 1000

JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.